dissabte, 16 de gener de 2016

EL RECONEIXEMENT A AQUEST BLOG ENS ESPERONA A CONTINUAR TREBALLANT-HI

Des del Programa biblioteca escolar “puntedu” ens informen que el nostre blog de biblioteca està inclòs en el Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars de Catalunya. Aquesta iniciativa té un triple objectiu: difondre la presència de les biblioteques escolars a la xarxa, promoure’n  la dimensió virtual i donar a conèixer les bones pràctiques.
El Directori dóna difusió a tots els espais virtuals de biblioteca escolar que compleixin uns determinats criteris de contingut, de respecte en el tractament de la informació i d’actualització.
A partir d'aquest curs es reforçarà el lligam entre el Programa i les biblioteques escolars mitjançant el Directori i els espais virtuals de biblioteques, amb un logotip digital de pertinença